No4902模特林星阑脱粉色长袖毛衣露蓝色蕾丝内衣配原色丝袜诱惑写真76P林星阑秀人网

No4902模特林星阑脱粉色长袖毛衣露蓝色蕾丝内衣配原色丝袜诱惑写真76P林星阑秀人网

柴胡、麻黄发表散邪,当归、生地和肝养血,黄连清肝火,甘草和中州,瞳子散大,故加诃子以收之也。自利固多可温,然肠胃有积结,与下焦客热,又非温剂所能止,或分利之,或攻泄之可也。

再加人参、陈皮,名木香人参干姜枳术丸∶开胃进食。 李士材曰∶阴虚则元气有降而无升,而复用此苦寒肃杀之剂,得毋犯虚虚之戒乎,惟火实气强者宜之;不然,苦寒损胃,祸弥深耳。

火炎水干,故津液枯少。 若肛门燥涩,小便黄赤,则水谷虽不变,犹为热也。

脾主消磨水谷,若劳倦之后,病瘥之余,遇适口之味,过于餍饫,脾弱不能消磨,劳于运化,久久则成脾劳,脾主四肢,故令四肢不用;五脏皆受气于脾,脾劳而伤,则五脏皆无以禀气,故乖而失其常。遂造黄防风汤数十斛,置于床下,气如烟雾,次日便得语。

是方也,桂能建中,术能安谷,茯苓、猪苓、泽泻能安水。治肺有二法∶气虚而阴凑之,则如前方之温补。

熟地、归芍养血之品,参、、苓、术、甘草、陈皮补气之品,血不足而补其气,此阳生则阴长之义。若半硫丸∶半夏硫黄,等分。

Leave a Reply